بررسی آسیب‌های سازه‌ای، طراحی و اجرای مقاوم‌سازی پل شهید شاهمرادی

پل شهید شاهمرادی، واقع در اصفهان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مبادی ورودی به ملک شهر به شمار می‌رود. دو سرستون‌ این پل به دلایل مختلفی همچون اجرای نامناسب و وجود عوامل مخرب محیطی دچار ترک‌های مخربی شده‌ بودند که تیم فنی این شرکت با انجام بررسی‌ها و تدابیر لازم اقدام به ارائه طرح مقاوم‌سازی نمود. در نتیجه¬ی اجرای این طرح مقاومت سرستون‌ها به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت.

جزییات پروژه


  نام پروژه

بررسی آسیب‌های سازه‌ای، طراحی و اجرای مقاوم‌سازی پل شهید شاهمرادی

کـــارفرما

شهرداری منطقه 7 اصفهان

مکان پروژه

اصفهان

خدمت ارائه شده

مدلسازی سازه‌ای، بازرسی سازه، ارائه طرح مقاوم‌سازی

موارد شاخص پروژه


,