طرح مقاوم‌سازی و تست پایش سلامت پل راه آهن اتوبان زرین‌شهر در خط فرعی فولاد سبا

پل‌ دو دهانه راه‌آهن زرین‌شهر بر روی جاده فولادشهر-زرین‌شهر قرارگرفته و امروزه جهت انتقال بار به مجموعه فولاد سبا استفاده می‌شود. زمان ساخت این پل با استناد به نقشه‌های طرح اولیه موجود، مربوط به دهه 40 خورشیدی (حدود 50 سال پیش) می‌باشد. مشاهدات از این پل نشان می‌دهد برخورد وسایل نقلیه با ارتفاع غیرمجاز و شرایط محیطی نامناسب آسیب‌ها و خرابی‌هایی را در سازه آن ایجاد نموده است. این آسیب‌ها برای یکی از دهانه‌ها به میزانی است که ظرفیت خمشی مقطع را تا حد زیادی کاهش داده و منجر به وقوع ترک‌های پیش‌رونده‌ای در آن شده است. با توجه به پیش رونده بودن آسیب امکان وقوع اتفاقات ناگواری در صورت تأخیر در مقاوم‌سازی وجود داشت.

طرح مقاوم‌سازی و تست پایش سلامت پل راه آهن اتوبان زرین‌شهر در خط فرعی فولاد سبا

جزییات پروژه


  نام پروژه

طرح مقاوم‌سازی و تست پایش سلامت پل راه آهن اتوبان زرین‌شهر در خط فرعی فولاد سبا

کـــارفرما

مجتمع فولاد سبا

مکان پروژه

جاده زرین شهر

خدمت ارائه شده

مدل‌سازی سازه‌ای، انجام آزمایش پایش سلامت سازه، ارائه طرح مقاوم‌سازی با چند گزینه، انجام برآوردهای ریالی گزینه‌های پیشنهادی

موارد شاخص پروژه


استفاده از تکنیک EBROG جهت کاهش هزینه مقاوم‌سازی

,