انجام آزمایشات آلودگی صوت، هوا و ارتعاش در مسجد جامع عتیق

پایش سلامت مسجد جامع اصفهان از برجسته‌ترین میراث تاریخی ایرانیان

مسجد جامع اصفهان یکی از برجسته‌ترین میراث تاریخی ایرانیان به شمار می‌آید. حفاظت از این مجموعه که موزه‌ی تاریخ معماری ایران به حساب می‌آید، اهمیت ویژه ای دارد. در سال‌های اخیر مجموعه بازسازی‌هایی مانند ساخت زیرگری در نزدیکی این مکان تاریخی صورت گرفته است. عبور و مرور وسایل نقلیه از نزدیکی این محل می‌تواند موجب ایجاد و انتقال ارتعاشات به سازه مسجد جامع گردد. همچنین عوامل مخربی مانند آلودگی صوت و هوا می‌توانند بر روی این سازه اثرگذار باشند. بدین منظور بنا بر درخواست سازمان یونسکو، مجموعه آزمایش‌های پایش سلامت سازه توسط گروه پایش سلامت شرکت کوشه سازان مانا در راستای بررسی میزان اثرگذاری این عوامل مخرب انجام گرفت. نتیجه این بررسی‌ها همراه با پیشنهادات موردنظر به صورت گزارشی مکتوب برای سازمان یونسکو و سازمان میراث فرهنگی ارسال گردید.

جزییات پروژه


  نام پروژه

انجام آزمایشات آلودگی صوت، هوا و ارتعاش در مسجد جامع عتیق

کـــارفرما

سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان

مکان پروژه

مسجد جامع اصفهان

خدمت ارائه شده

پایش سلامت

موارد شاخص پروژه


آنالیز ارتعاشی مسجد جامع عتیق

,