طراحی و اجرای مقاوم سازی فونداسیون E1

مقاوم‌ سازی فونداسیون E1 نورد گرم فولاد مبارکه اصفهان،‌ بزرگترین تولید کننده فولاد کشور

مجتمع فولاد مبارکه به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده‌ی فولاد ایران در غرب شهرستان مبارکه قرار دارد. ظرفیت تولید این مجموعه بالغ بر 7.2 میلیون تن بوده که اشتغال مستقیم و غیر مستقیم بیش از 350.000 نفر را سبب شده است.
فونداسیون E1 که در سالن نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه قرار گرفته است، به دلیل لرزش‌های منتقل شده از تجهیزات دچار آسیب‌های بسیاری شده بود. این آسیب‌ها شامل ترک خوردگی و خوردگی بتن بودند. ترک‌های ایجاد شده از لرزش زیاد فونداسیون ایجاد شده و خوردگی نیز به دلیل وجود عوامل گوناگون خورنده رخ داده است.

جزییات پروژه


  نام پروژه

طراحی و اجرای مقاوم سازی فونداسیون E1

کـــارفرما

مجتمع فولاد مبارکه

مکان پروژه

مبارکه

خدمت ارائه شده

تخریب بتن، کاشت میلگرد، تزریق درون بتن، مقاوم سازی با ژاکت فولادی

موارد شاخص پروژه


اجرای ژاکت فولادی به همراه نیروی پیش تنیدگی

,