طراحی و اجرای ترمیم بتن معیوب استندهای 2 و 4

مجتمع فولاد کویر یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تولید فولاد کشور در نزدیکی اصفهان و تهران بوده که دارای ظرفیت تولیدی بالغ بر 900 هزار تن فولاد در سال می باشد. با اجرای طرح‌های توسعه‌ی در نظر گرفته شده برای این مجتمع، ظرفیت تولید آن به یک میلیون و پانصد هزار تن فولاد در سال خواهد رسید.
استندهای شماره‌ی 2 و 4 این مجتمع به دلیل آنکه در معرض بخارات اسیدی قرار دارند، دچار خوردگی و ترک خوردگی شده اند، از همین رو ترمیم و اصلاح این خوردگی‌ها و اجرای تمهیداتی به منظور جلوگیری از خوردگی در آینده از خصوصیات اصلی این پروژه می باشد.

جزییات پروژه


  نام پروژه

طراحی و اجرای ترمیم بتن معیوب استندهای 2 و 4

کـــارفرما

مجتمع فولاد کویر کاشان

مکان پروژه

کاشان

خدمت ارائه شده

تخریب بتن، کاشت میلگرد، تزریق درون بتن، ترمیم و محافظت از سطح بتن

موارد شاخص پروژه


اجرای پوشش ضد اسید

,