طراحی و اجرای مقاوم سازی پدستال‌های کوره‌های یک تا چهار

مقاوم سازی پدستال‌های کوره‌های نورد گرم فولاد مبارکه، بزرگترین تولید کننده فولاد کشور

سالن نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه یکی از مهم‌ترین سالن‌های تولیدی مجموعه فولاد مبارکه اصفهان می‌باشد. در قسمتی از این سالن، 4 کوره‌ی اصلی بر روی حدود 116 پدستال به ارتفاع حدود 1500 میلی متر قرار گرفته‌اند. این پدستال‌ها به دلیل آن که تحت تاثیر عوامل خورنده قرار داشته و بارگذاری روی تعدادی از آن‌ها نیز رفت و برگشتی می‌باشد، نیاز به مقاوم سازی سازه‌ای و ایجاد پوشش ضد خوردگی داشتند.

جزییات پروژه


  نام پروژه

طراحی و اجرای مقاوم سازی پدستال‌های کوره‌های یک تا چهار

کـــارفرما

مجتمع فولاد مبارکه

مکان پروژه

مبارکه

خدمت ارائه شده

برداشت لایه ضعیف بتن، کاشت میلگرد، تزریق درون بتن، مقاوم سازی با FRP

موارد شاخص پروژه


اجرای مقاوم سازی با FRP با روش شیارزنی

,