خدمت آب بندی

دپارتمان آب بندی کوشه سازان مانا

یکی از چالش‌های اصلی در مخازن، استفاده از تکنیک‌ مناسب جهت رفع نشتی‌هایی است که می‌تواند باعث ایجاد آسیب‌های جدی …

خدمت پایش سلامت سازه

دپارتمان پایش سلامت سازه کوشه سازان مانا

خرابی‌های موضعی سازه‌، در صورتی که به موقع شناسایی و رفع نشوند می‌توانند توسعه پیدا کرده و …

خدمت تعمیر و مقاوم سازی

دپارتمان تعمیرات و مقاوم‎سازی کوشه سازان مانا

زمانی‌که بحث مقاوم‌سازی مطرح می‌شود گاه اینطور به ذهن خطور می‌کند که منظور تنها سازه‌هایی …

خدمت مدیریت دارایی‌های فیزیکی

دپارتمان مدیریت دارایی‌های فیزیکی کوشه سازان مانا

حفاظت از دارایی‌های فیزیکی یک سازمان، در افزایش بهره‌وری آن سازمان بسیار موثر است. از همین رو …