خدمات مدیریت دارایی های فیزیکی

حفاظت از دارایی‌های فیزیکی یک سازمان، در افزایش بهره­‌وری آن سازمان بسیار موثر است. از همین رو با جمع آوری اطلاعات مربوط به یک سازه و طبقه ­بندی آن‌ها می‌توان تعمیر و نگهداری سازه را به شیوه­ای اصولی و موثر برنامه­ ریزی نمود. در ادامه خدمت­‌های ارائه شده در زمینه­‌ی مدیریت دارایی‌های فیزیکی معرفی میشود.

تهیه‌ی پایگاه داده‌ی سازه‌ها

تهیه‌ی پایگاه داده‌ی سازه‌ها

برای مشاهده این خدمت کلیک کنید.

برنامه ریزی بازرسی دورهای سازه‌ها

برنامه ریزی بازرسی دورهای سازه‌ها

برای مشاهده این خدمت کلیک کنید.

راه اندازی سیستم پایش سلامت سازه‌ها

راه اندازی سیستم پایش سلامت سازه‌ها

برای مشاهده این خدمت کلیک کنید.

برنامه ریزی بازرسی دورهای سازه‌ها

برنامه ریزی بازرسی دورهای سازه‌ها

برای مشاهده این خدمت کلیک کنید.

پروژه‎های خدمات مدیریت دارایی‎های فیزیکی